Δομή Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ν.Ε Καλύμνου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Έμπορος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Καλυμνίων
Αντιπρόεδρος: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Συνταξιούχος  ναυτικός, κάτοικος Καλύμνου
Γραμματέας: ΜΑΚΡΥΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ναυτικός, κάτοικος Καλύμνου
Μέλος: ΓΑΛΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ιατρός,  Δήμαρχος Καλύμνου
Μέλος: ΖΑΪΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πολιτ. Μηχανικός, Αντιδήμαρχος Δήμου Καλυμνίων
Μέλος: ΘΕΜΕΛΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Εκπρόσωπος Περιφέρειας ,  Έπαρχος  Καλύμνου
Μέλος: ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου ,  Έμπορος
Μέλος: ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Συνταξιούχος υπάλληλος ΟΤΕ,  κάτοικος Καλυμνου
Μέλος: ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Έμπορος , κάτοικος Καλύμνου