Ε/Γ-Σ/Ρ-Δ/Ρ Kalymnos Star

Kalymnos Star

Γενικές Πληροφορίες

Το Ε/Γ - Σ/Ρ - Δ/Ρ KALYMNOS STAR, εκτελεί καθημερινά δρομολόγια τα οποία εξυπηρετούν τη σύνδεση της Καλύμνου με το Μαστιχάρι της Κω. 

Συνολικές Διαδρομές:

  • Κάλυμνος - Μαστιχάρι και επιστροφή: 16 ν.μ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Νηολόγιο: Ν.Κ 604
Έτος Ναυπήγησης: 2006
ΚΟΧ (Ολική Χωρητικότητα): 20,93
Ολικό Μήκος: 24,30 m
Ιπποδύναμη: 2Χ 1500 BHP 2350 RPM