Γνωστοποίηση απόφασης ΔΣ για συμμετοχή της εταιρείας σε Αρχικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό Featured